Kho Đá Sài Gòn kính chào quý khách !!!

kho da sai gon
kho da sai gon

Mẫu bếp – TTS06

Nguồn gốc: Nhân Tạo Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc

Giá thi công: 0.85 ~ 0.95 triệu/md

 Bàn bếp Đá Nhân Tạo Moca Trắng Bàn bếp Đá Nhân Tạo Moca Trắng Bàn bếp Đá Nhân Tạo Moca Trắng

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS20

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS20 Statuario Silk – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS20 Statuario Silk – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS19

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS19 French Grey – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS19 French Grey – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS19 French Grey – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS19 French Grey – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS19 French Grey – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS19 French Grey – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS18

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS17

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS17 Marquina Nero – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS17 Marquina Nero – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS17 Marquina Nero – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS16

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS16 Super White – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS15

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS15 Arabescato – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS15 Arabescato – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS15 Arabescato – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS15 Arabescato – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS15 Arabescato – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS15 Arabescato – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS15 Arabescato – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS15 Arabescato – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS14

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS14 Michelano – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS14 Michelano – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS14 Michelano – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS14 Michelano – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS14 Michelano – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS14 Michelano – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS14 Michelano – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS13

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS13 Carrara – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS13 Carrara – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS13 Carrara – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS13 Carrara – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS13 Carrara – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS13 Carrara – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS13 Carrara – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS13 Carrara – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS12

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS12 Oro – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS12 Oro – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS12 Oro – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS11

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS11 Marine – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS10

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 2 ~ 2.4 triệu/md

 Bàn bếp LMS10 Delmare – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS10 Delmare – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS10 Delmare – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS10 Delmare – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS10 Delmare – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS09

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS09 Volakas – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS09 Volakas – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS09 Volakas – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS09 Volakas – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS09 Volakas – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS09 Volakas – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS08

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS07

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 2 ~ 2.4 triệu/md

 Bàn bếp LMS07-Modern Statuario – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS07-Modern Statuario – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS07-Modern Statuario – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS07-Modern Statuario – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS07-Modern Statuario – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS07-Modern Statuario – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS07-Modern Statuario – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS07-Modern Statuario – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS06

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS05

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp LMS05 Suit Carrara – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS05 Suit Carrara – Đá Nung Kết Lamar Bàn bếp LMS05 Suit Carrara – Đá Nung Kết Lamar

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS04

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS03

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS02

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

XEM MẪU NÀY


Mẫu Bếp – LMS01

Nguồn gốc: Đá Nhân Tạo Nung Kết Lamar Ấn Độ
Xuất xứ: Ấn Độ

Giá thi công: 1.7 ~ 2.1 triệu/md

 Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp Bàn bếp

XEM MẪU NÀY


+100 Mẫu Đá Bàn Bếp  mới nhất trên thị trường hiện nay.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đá ốp bếp, mỗi loại đá này đều có ưu, nhược điểm riêng. Phía trên là mẫu đá ốp bếp đủ các tiêu chí đẹp, cao cấp, sang trọng, hiện đại, mới nhất ảnh được siêu tầm và thi công. Mong sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Đá bếp trên thị trường hiện nay chia thành 3 loại chính:

  1. Đá Hoa Cương (Granite) 
  2. Đá Cẩm Thạch (Marble)
  3. Đá Nhân Tạo

Sau đây chúng tôi sẽ trình bày rõ tính chất của từng loại:

I.Đá Hoa Cương (Granite) 

Đá hoa cương Granite được sử dụng phổ biến cho nhà bếp vì đá này rất cứng, trải qua quá trình hình thành ở nhiệt độ rất cao sâu trong lòng đất, nên nó có thể chịu được sự ăn mòn của axit thông thường hoặc trầy xước do những dụng cụ nhà bếp gây nên. Chịu được nhiệt từ bếp như chảo nóng, hoặc đổ chất lỏng. Chính vì thế  đá Granite rất thích hợp để ốp bàn bếp.

Nhờ có độ cứng cao, dễ thi công, ít mẻ gãy, trong khi giá thành thấp hơn dòng đá marble nên đá granite rất được ưa chuộng để ốp mặt đá bếp.

II.Đá Cẩm Thạch (Marble)

Đá Marble cẩm thạch cũng có nguồn gốc tự nhiên, rất đa dạng về mẫu mã  cũng như mức giá, đặc biệt là sở hữu một vẻ đẹp khó cưỡng với màu sắc và những đường vân rất ấn tượng, không trùng lặp.

Đá cẩm thạch Marble là dòng đá nhập khẩu chủ yếu từ các nước Châu Âu, từ nhiều các quốc gia. Dòng Marble có vẻ đẹp vượt trội, độ bóng cực cao cùng rất nhiều mẫu mã đẹp. Giá của đá Marble khá cao so với đá granite.

Tuy nhiên đá này có nhược điểm là mềm, dễ nứt tại đường vân. Vì vậy trong quá trình sử dụng cần được vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên.

III.Đá Nhân Tạo

Đá nhân tạo trên được phân làm 3 loại chính:

+) Đá Sứ Ý Cao Cấp

+) Đá Nung Kết (Lamar)

+) Đá Nhân Tạo Trung Quốc

3.1 Đá Sứ Ý Cao Cấp

Đá nhân tạo Sứ Ý là dòng đá cao cấp có độ cứng thậm chí còn cao hơn đá tự nhiên. Màu sắc tinh tế, đa dạng về mẫu vân và dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng. Đây là loại đá có chất lượng số 1 trên thị trường, còn xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, chính vì vậy nó có giá thành khá cao.

3.2 Đá Nung Kết (Lamar)

Có xuất xứ Ấn Độ, Đá nhân tạo Lamar được làm từ hỗn hợp khoáng đá tự nhiên trải qua quá trình kết dính bằng gia nhiệt. Với về mặt được phủ men sứ, nên có khả năng chống thấm ố, chống trầy cao, nó được dùng chủ yếu cho các ứng dụng trong nhà bếp, như mặt bàn, mặt bếp, quầy giao dịch. Do có đặc tính chống ẩm rất tốt nên nó còn được dùng trong các ứng dụng của tường nhà, làm ốp trang trí.

3.3 Đá Nhân Tạo Trung Quốc

Đá nhân tạo Trung Quốc được tạo nên từ bột đá kết hợp với keo và phụ gia nên độ bền, độ cứng, kém hơn 2 mẫu đá trên.Tuy nhiên, loại đá này có giá thành khá hợp lý.  Do đó tùy thuộc vào nhu cầu sở thích và khả năng chi trả của người tiêu dùng mà bạn có thể đưa ra những lựa chọn loại đá phù hợp.

Bạn đang muốn làm mới không gian bếp của mình với một chất liệu đẹp, bền và sang trọng? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để cung cấp và thi công đá hoa cương mặt bếp? Hãy cùng tôi khám phá những lý do tại sao bạn nên chọn đá hoa cương mặt bếp của chúng tôi nhé!

Đá hoa cương là một loại đá tự nhiên có nguồn gốc từ núi lửa, được hình thành từ quá trình nung chảy và đông cứng của các khoáng vật. Đá hoa cương có nhiều màu sắc, vân và họa tiết độc đáo, tạo nên sự phong phú và đa dạng cho không gian bếp. Đá hoa cương còn có những ưu điểm vượt trội so với các loại đá khác, như:

  • Độ bền cao: Đá hoa cương có độ cứng và chịu lực tốt, không bị biến dạng hay nứt vỡ khi va chạm hay chịu áp lực. Đá hoa cương cũng có khả năng chịu nhiệt cao, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao của nồi, chảo hay bếp điện. Đá hoa cương có tuổi thọ lâu dài, không bị phai màu hay mất độ sáng.
  • Dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng: Đá hoa cương có bề mặt láng mịn, không thấm nước hay dính bẩn. Bạn chỉ cần lau chùi bằng khăn ẩm hoặc dung dịch tẩy rửa nhẹ nhàng là có thể giữ cho mặt bếp luôn sạch sẽ và bóng đẹp. Đá hoa cương không cần phải sơn phủ hay xử lý bề mặt thường xuyên, chỉ cần đánh bóng một lần trong năm là đủ.
  • Tăng giá trị cho ngôi nhà: Đá hoa cương mang lại vẻ đẹp sang trọng, hiện đại và cao cấp cho không gian bếp. Đá hoa cương có thể kết hợp với nhiều kiểu dáng, màu sắc và phong cách thiết kế khác nhau, tạo nên sự hài hòa và thẩm mỹ cho ngôi nhà. Đá hoa cương cũng là một yếu tố quan trọng để tăng giá trị cho ngôi nhà khi bạn muốn bán hay cho thuê.

Với những ưu điểm trên, bạn đã thấy được sự hấp dẫn của đá hoa cương mặt bếp chưa? Nếu bạn đã quyết định chọn loại đá này cho không gian bếp của mình, thì bạn không thể bỏ qua công ty chúng tôi – một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất và thi công đá hoa cương tại Việt Nam.

Title

Go to Top